[Ngày: 05.02.2013] Bản để in Gửi tin qua email
BHXH Đồng Nai: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2013

Sáng 25/01/2013, tại Hội Trường Nhà khách 71, Tỉnh ủy Đồng Nai, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Giám đốc BHXH tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc và 190 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị đồng chí Đồng Văn Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 cùng các giải pháp chủ yếu thực hiện.

Năm 2012, mặc dù khối lượng nhiều và còn gặp không ít khó khăn, thách thực, song tập thể CBCCVC cơ quan BHXH Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch giao và tăng cao so với năm 2011 (công tác thu BHXH, BHYT đạt  6.821,6 tỷ đồng, đạt 105,51% kế hoạch năm, tăng 42% (gần 2.000 tỷ đồng) so với năm 2011, số nợ BHXH giảm đáng kể, ở mức 3% trên tổng số phải thu BHXH bắt buộc, giảm 4,4 tỷ đồng (2,9%) so với năm 2011; tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT với số tiền trên trên 3.069 tỷ đồng (số ước vì chưa quyết toán quý IV) cho khoảng 5.750.000 lượt người, tăng 6% lượt  người  và 34% số tiền so với năm 2011; phối hợp với cơ sở y tế, tổ chức khám chữa bệnh cho trên 4.600.000 lượt người có thẻ BHYT, với số tiền trên 820 tỷ đồng (trong đó 239.000 lượt nội trú-số tiền 254 tỷ đồng; 4.361.000 lượt ngoại trú-số tiền 566 tỷ đồng), tăng 6% lượt người và 34% số tiền so với năm 2011; công tác quản lý chế độ BHXH, tiếp nhận giải quyết 846.171 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH của người lao động, tăng 230.878 hồ sơ (38%) so với năm 2011; công tác cấp sổ, thẻ, thực hiện thẩm định tờ khai cấp sổ đối với 70.707 lao động, cấp mới sổ BHXH cho người lao động (70.707 Tờ bìa; 455.252 Tờ rời), cấp lại sổ BHXH cho người lao động (3.923 Tờ bìa và 481 Tờ rời), xác nhận bảo lưu 123.494 sổ BHXH, hiệu chỉnh nhân thân đối với 7.025 lao động, in, cấp 1.004.953 lượt thẻ BHYT (trong đó 992.105 lượt thẻ cấp mới và 12.848 lượt thẻ cấp lại).

Tiếp theo, Hội nghị công khai công tác tài chính cơ quan năm 2012, dự kiến các khoản chi năm 2013; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phát động phong trào thi đua năm 2013.

Sau phần tham luận và ý kiến phát biểu của đại biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang-Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận và giải trình, kết luận thỏa đáng những nội dung đề xuất, kiến nghị của CBCCVC.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng năm 2012 đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Qua đó có 58 cá nhân được trao tặng Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở; 61 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh; 09 tổ Công đoàn và 26 cán bộ, đoàn viên được tặng Giấy khen của Công đoàn BHXH tỉnh.

Cuối cùng Hội nghị biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013: Thực hiện mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng từ 5 đến 10% so với năm 2012. Thực hiện công tác thu BHXH, BHYT đạt 101% kế hoạch trở lên; tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT đúng kỳ hạn, đầy đủ, thuận lợi và an toàn; in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động, kịp thời, thuận tiện, đúng Luật BHXH, Luật BHYT; tăng cường công tác giám định y tế, chống lạm dụng thẻ và không để bội chi quỹ BHYT; phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết giảm nợ BHXH, BHYT, kiên quyết đưa ra xử lý trước pháp luật những đơn vị chây ì, nợ dây dưa kéo dài; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy Quy chế dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 và không có CBCCVC vi phạm kỷ luật ./.

dich vu seo tu khoa dang dong hanh noi that hoa phat va san pham gia binh nong lanh va Nhuc dau va san pham cua chup anh cuoi da nang dang theo du an cua cuon nhom cung nhu san pham gom su cua tuan lam nhe ban.
Văn Chuông