Những vấn đề đặt ra sau 01 năm thực hiện Luật BHXH Sửa đổi [Thu Hương - 12.01.2017]

Sau một năm thực hiện Luật BHXH Sửa đổi, bên cạnh những kết quả tích cực như số người tham gia BHXH ở cả 02 khu vực lao động chính thức và phi chính thức đều có những gia tăng đáng kể, quyền lợi của người tham gia BHXH được bảo đảm thì cũng còn có những bất cập như tình trạng doanh nghiệp vi phạm chính sách, pháp luật BHXH chưa giảm, việc thực hiện các chế độ BHXH cũng găp nhiều khó khăn… Đó là những vấn đề đặt ra trong đợt giám sát, kiểm tra thực hiện Luật BHXH tại các tỉnh TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam thực hiện.

Không để người bệnh có BHYT phải tự túc thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật [Tùng Anh - 12.01.2017]

Để việc triển khai thực hiện chính sách BHYT năm 2017 đạt kết quả tốt, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT, ngày 05/01/2017, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 58/BHXH-CSYT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017.